Presidiet  

Presidiet är en grupp ReK-ledamöter som kan betraktas som ReK:s politiska motor: det utarbetar kommitténs politiska program och bevakar dess genomförande.

Presidiet sammanträder före varje plenarsession för att samordna plenarförsamlingens och utskottens arbete. Det sammanträder också två gånger per år vid extra möten i det land som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Innehåll

​Har presidiet också en politisk mandatperiod? Hur länge varar den?

Mandatperioden för presidiet är precis som för ordföranden två och ett halvt år.​


​Hur är presidiet sammansatt?

Presidiet avspeglar den politiska mångfalden inom ReK. Det består av:

  • Ordföranden

  • Förste vice ordföranden

  • 27 övriga vice ordförande (en per medlemsstat)

  • 26​​ andra medlemmar

  • Ordförandena för de politiska grupperna

Frankrike, Tyskland, Italien, Polen och Spanien har tre platser var. Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Finland, Grekland, Ungern, Irland, Litauen, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovakien och Sverige har två platser var. Cypern, Estland, Lettland, Luxemburg, Malta och Slovenien har en plats var.​


Vilka uppgifter har presidiet?

Presidiets huvudsakliga uppgifter är att fastställa och övervaka genomförandet av ReK:s politiska program, liksom att samordna plenarförsamlingens och utskottens arbete.


Dokument

Dela:
 
Back to top