Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt  


Europeiska regionkommitténs ordförande Karl‑Heinz Lambertz höll det första årliga talet om "Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt" i Bryssel den 10 oktober. Talet följdes av en debatt med lokala och regionala ledare från alla EU-medlemsstater.

Ordförande Lambertz bidrar med sitt tal till fastställandet av EU:s framtida dagordning genom att beskriva den rådande situationen för regionerna och städerna i EU. Han blickar framåt mot de lokala myndigheternas utmaningar under de kommande åren.
 
Följ oss på Twitter:

#SOTREG