Plenarsessioner  

Europeiska regionkommittén (ReK) håller upp till sex plenarsessioner per år. Vid plenarsessionerna samlas ReK:s ledamöter (eller suppleanter) från regioner och städer i alla 27 EU-länder.

Plenarsessionerna leds normalt sett av ReK:s ordförande och har följande huvudsakliga syfte:

  • Rösta om yttranden, rapporter och resolutioner.
  • Anta ReK:s politiska program i början av varje mandatperiod.
  • Välja ordförande, förste vice ordförande och övriga medlemmar av presidiet.
  • Inrätta politiska utskott inom institutionen.
  • Godkänna ReK:s preliminära beräkning av utgifter och inkomster.
  • Revidera och komma överens om ReK:s arbetsordning.

Det berörda ReK-utskottet ger en av sina medlemmar ("föredraganden") i uppdrag att utarbeta ett yttrande om lagförslaget, som sedan tas upp till omröstning vid en av ReK:s plenarsessioner. Om det får en majoritet av rösterna antas det och överlämnas till övriga EU-institutioner.

ReK kan också proaktivt anta en ståndpunkt i en särskild fråga genom ett yttrande på eget initiativ.

Den senaste ple​narsessionen

Nästa plenarsession