Faktablad om yttrandet 

Förnyelse av Leipzigstadgan om hållbara städer i Europa

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 4829/2019
Rapporteur: ESPADAS CEJAS Juan
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 14/10/2020
 
Dela:
 
Back to top