Opinion Factsheet  

Mot ett mer effektivt och demokratiskt beslutsfattande inom EU:s skattepolitik

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 845/2019
Rapporteur: 
Commission: ECON
Status: Adopted
Date: 26/06/2019