Faktablad om yttrandet 

Genetiska resurser inom jordbruket – från bevarande till hållbart nyttjande

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 8097/2013
Rapporteur: VARACALLI Giuseppe
Commission: NAT
Status: Working documents
Date: 26/06/2014
 
Dela:
 
Back to top