Opinion Factsheet  

Reviderad förordning om transeuropeisk energiinfrastruktur anpassad till den gröna och digitala omställningen

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 722/2021
Commission: ENVE
Status: Adopted
Date: 01/07/2021