Opinion Factsheet  

En platsbaserad strategi för EU:s industripolitik

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 5941/2018
Rapporteur: 
Commission: ECON
Status: Adopted
Date: 26/06/2019