Faktablad om yttrandet 

Rättslig ram för hållbara livsmedelssystem

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 5930/2022
Rapporteur: SCHAUVLIEGE Joke
Commission: NAT
Status: Under preparation
Date: 24/05/2023
 
Dela:
 
Back to top