Faktablad om yttrandet 

Att skapa en gynnsam miljö för den sociala ekonomin

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 5492/2022
Rapporteur: RIO Ricardo
Commission: SEDEC
Status: Currently in discussion
Date: 08/02/2023
 
Dela :
 
Back to top