Faktablad om yttrandet 

Det östliga partnerskapets framtid ur ett lokalt och regionalt perspektiv

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 5113/2022
Rapporteur: NICA Alin-Adrian
Commission: CIVEX
Status: Adopted
Date: 15/03/2023
 
Dela:
 
Back to top