Faktablad om yttrandet 

Grönbok – Främjande av en europeisk ram för företagens sociala ansvar

DADEELENESFIFRITNLPTSV
Opinion Number: CDR 345/2001
Rapporteur: HANNIFFY Constance
Commission: ECOS
Status: Adopted
Date: 14/03/2002
 
Dela:
 
Back to top