Faktablad om yttrandet 

Lagstiftningsförslag om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och landsbygdsutvecklingen efter 2013

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 33/2012
Rapporteur: SOUCHON René
Commission: NAT
Status: Working documents
Date: 04/05/2012
 
Dela:
 
Back to top