Faktablad om yttrandet  

Skydd av geografiska beteckningar för industri och hantverk i Europeiska unionen (reviderat yttrande)

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2982/2022
Rapporteur: PINVILLE Martine
Commission: ECON
Status: Currently in discussion
Date: 13/10/2022
 
Dela: