Faktablad om yttrandet 

Frivilligarbete som bidrag till ekonomisk och social sammanhållning

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 254/2007
Rapporteur: MCDONNELL Declan
Commission: ECOS-IV
Status: Adopted
Date: 07/02/2008
 
Dela:
 
Back to top