Faktablad om yttrandet  

Strategi för att bekämpa antisemitism och främja judiskt liv (20212030)

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 247/2022
Commission: SEDEC
Status: Currently in discussion
Date: 30/06/2022
 
Dela: