Faktablad om yttrandet 

Utvidgningsstrategi och huvudfrågor 2007-2008 - kandidatländerna

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 245/2007
Rapporteur: NICA Alin-Adrian
Commission: RELEX-IV
Status: Adopted
Date: 09/04/2008
 
Dela:
 
Back to top