Faktablad om yttrandet  

Reform av systemet med skyddade geografiska beteckningar

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2414/2022
Commission: NAT
Status: Working documents
Date: 01/12/2022
 
Dela: