Faktablad om yttrandet  

Arbetsdokument - Att säkra livsmedelstryggheten och öka livsmedelssystemens resiliens

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2101/2022
Rapporteur: CAŁBECKI Piotr
Commission: NAT
Status: Working documents
Date: 02/12/2022
 
Dela: