Faktablad om yttrandet 

Den gemensamma fiskeripolitiken på lokal nivå: i riktning mot hållbara och motståndskraftiga kustsamhällen i EU

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 1876/2023
Commission: NAT
Status: Currently in discussion
Date: 29/11/2023
 
Dela:
 
Back to top