Faktablad om yttrandet  

Bättre arbetsvillkor för plattformsarbete

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 155/2022
Rapporteur: POLET Yonnec
Commission: SEDEC
Status: Currently in discussion
Date: 30/06/2022
 
Dela: