Faktablad om yttrandet 

Att utveckla en europeisk kultur präglad av flernivåstyre: uppföljningen av Regionkommitténs vitbok

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 147/2011
Rapporteur: VAN DEN BRANDE Luc
Commission: CIVEX
Status: Working documents
Date: 16/02/2012
 
Dela:
 
Back to top