Faktablad om yttrandet 

Halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen: det regionala och lokala perspektivet

BGCSDAELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 138/2023
Rapporteur: HABERMANN Thomas
Commission: COTER
Status: Working documents
Date: 24/05/2023
 
Dela:
 
Back to top