Faktablad om yttrandet  

Riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 1228/2022
Rapporteur: BOUDINEAU Isabelle
Commission: COTER
Status: Currently in discussion
Date: 12/10/2022
 
Dela: