Faktablad om yttrandet 

Samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

CSDADEELENESETFIFRHUITLTLVNLPLPTSKSLSV
Opinion Number: CDR 106/2006
Rapporteur: LAMBERTZ Karl-Heinz
Commission: EDUC-IV
Status: Adopted
Date: 11/10/2006
 
Dela:
 
Back to top