Utskottet för naturresurser (NAT)  

Utskottet för naturresurser ansvarar för följande politikområden:

Den gemensamma jordbrukspolitiken och landsbygdsutveckling

Skogsbruk, livsmedelsproduktion

Folkhälsa

Konsumentskydd

Den gemensamma fiskeripolitiken

Politiken för havsfrågor

Civilskydd

Turism

Välj ett annat ReK-utskott: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Christof Kienel

Deputy head of unit: Dorota Tomalak

Assistant to the HoU: Yuliya Sotirova

Administrators:

  • ​​​Hélène Moraut, in charge of Common Agriculture Policy and Rural Development​
  • Dimo Stoyanov, in charge of Fisheries and Maritime Policy
  • Anemarija Kosjek, in charge of Food production, Consumer Protection and Forestry
  • Sirle Mere, in charge of Associations and Civil Protection

  Assistants:

  • Alexandra Kranixfeld, in charge of the general support to NAT work, Food Production, Consumer Protection, Public Health, Tourism
  • Susanna Sjöström, in charge of the general support to NAT work, Common Agricultural Policy, Rural Development and Forestry
  •  Luca Venosta, in charge of Associations and Civil Protection

  To contact the NAT team, please use the Contact form (subject 'Natural Resources')​