banner alt text

 Tillståndet i Europeiska unionens regioner och städer  

EU:s årliga regionala och lokala barometer är det tal i vilket Europeiska regionkommitténs ordförande lyfter fram de mest akuta utmaningarna inför det kommande året.

 EU:s årliga regionala och lokala barometer  

Denna första utgåva, som offentliggörs den 12 oktober 2020, fokuserar på covid-19-pandemins effekter. EU:s regionala och lokala myndigheter har stått i främsta ledet när det gäller att hantera hälsokrisen och skydda medborgarna. Rapporten visar att de också är avgörande för den ekonomiska återhämtningen. Vi lyfter fram konsekvenserna för de mest utsatta grupperna i våra samhällen och presenterar nya uppgifter om den allmänna opinionen i dessa frågor, som bygger på en undersökning som gjordes mindre än en månad före offentliggörandet.
 

RAPPORT  

  • HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

    Covid-19: en regional hälso- och sjukvårdskris (endast på engelska)
    Läs mer
  • EKONOMIN

    Coronakraschen: varför vissa regioner drabbades mer (endast på engelska)
    Läs mer

Opinionsundersökning: Coronakrisen och regionernas och städernas roll i EU  

De flesta medborgare säger att EU:s förmåga att lösa problem kommer att förbättras om lokala och regionala myndigheter ges större inflytande. Myndigheterna på lokal och regional nivå är fortfarande de myndigheter som överlag åtnjuter störst förtroende och de enda av de olika förvaltningsnivåernas myndigheter som mer än hälften av européerna har förtroende för.  
Läs mer  

Twitter