Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget (COTER)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget (COTER) har följande ansvarsområden:

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

Strukturfonderna och fysisk planering

Stadspolitik och bostadsfrågor

Transporter och transeuropeiska transportnät

Makroregioner, territoriellt samarbete, regional statistik och regionala indikatorer

EU:s årliga budget, den fleråriga budgetramen och regionala och lokala finanser

COTER-utskottets sekretariat ansvarar också för EU:s officiella register över EGTS-grupperingar och förvaltningen av EGTS-plattformen, där politiska och tekniska företrädare för samtliga befintliga EGTS och EGTS som håller på att byggas upp möts.

Dessutom ansvarar COTER-utskottet för ReK:s territoriella konsekvensbedömningar. Territoriella konsekvensbedömningar förser ReK:s föredragande med en analys av de potentiella territoriella konsekvenserna av EU:s lagstiftningsförslag.

Aktiviteter som anordnas gemensamt av ReK och OECD – på områden som de offentliga investeringarnas kvalitet, decentralisering och regional utveckling, stadsutveckling och landsbygdsutveckling – förvalts också av COTER-utskottet. Det viktigaste målet för samarbetet är att stärka den politiska dialogen mellan OECD och de lokala och regionala myndigheterna i EU och i slutändan förbättra den offentliga politik som ska främja ekonomisk och social välfärd.

Välj ett annat ReK-utskott: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation
  • Marek Bobis, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, EFSI, ESIF
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, EFSI, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, OECD Relations, Maritime Transport, Ports
  • Gordon Modro, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Lucia Bertola, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Rui Miguel Guimarães Coelho Cordeiro da Silva​​, in charge of management of EGTC register, General support to ​EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Secretariat, General support to COTER Commission and BUDG Working Group
To contact the COTER team, please use the Contact form (subject 'Territorial cohesion policy and EU budget')

Ytterligare information
Links