Det östliga partnerskapet (Corleap)  

Konferensen för regionala och lokala myndigheter i länderna inom det östliga partnerskapet (Corleap) inrättades av ReK 2011 och är det politiska forumet för lokala och regionala myndigheter i Europeiska unionen och länderna inom det östliga partnerskapet.

Det är den enda EU-plattformen som erbjuder en möjlighet att diskutera kommuners och regioners bidrag till utvecklingen av det östliga partnerskapet

Vilka länder deltar?

Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.


 

Vad är syftet med Corleap?

Corleap syftar till att

  • samordna representationen av lokala och regionala myndigheter inom det östliga partnerskapet,
  • komplettera och stödja EU-institutionernas och andra deltagande aktörers insatser för att genomföra den europeiska grannskapspolitiken,
  • sprida idéer som kommer att föra partnerländerna närmare EU och stimulera inre reformer och kapacitetsuppbyggnad på lokal och regional nivå.

Hur fungerar det?

Corleap fungerar som en "plattform för territoriellt samarbete". De lokala och regionala sammanslutningarna från partnerländerna är kontaktpunkter för Corleap i sina respektive länder, medan ReK är den naturliga kontaktpunkten för EU:s institutioner. Detta gör det möjligt för Corleap att samla in och dela med sig av information som är relevant för den lokala och regionala dimensionen i det östliga partnerskapet.

Hur är det uppbyggt?

Corleap består av 36 regionala och lokala politiker: 18 ReK-ledamöter och 18 företrädare för de sex länderna inom det östliga partnerskapet.

Varje östligt partnerland har tre platser. EU:s platser fördelas i enlighet med ReK:s politiska sammansättning mellan de fem politiska grupperna: Europeiska folkpartiet (EPP), Europeiska Socialdemokraters Parti (PES) Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE), Europeiska Alliansen (EA) och Gruppen Europeiska konservativa och reformister (ECR).

Mellan Corleaps årliga sammanträden fungerar ett presidium som styrande organ. Presidiet ansvarar för att samordna arbetet i Corleap och övervakar dess verksamhet, rapporter och resolutioner. Det består av sex medlemmar från partnerländerna och sex medlemmar från ReK, som företräder Europeiska unionen.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share:
Ytterligare information
Länkar
Promoting people-to-people contacts through cross-border cooperation programmes in Eastern Partnership countries
Capacity building of local and regional government in Eastern Partnership countries