Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Städer och regioner bör anta en nolltoleranspolitik för våld mot kvinnor och flickor  

På Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor efterlyser lokala och regionala ledare lagstiftningsåtgärder och tillräckliga resurser för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor

Onsdagen den 25 november är Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor . Vid detta tillfälle upprepade Europeiska regionkommittén (ReK) sin begäran om lagstiftningsåtgärder på EU-nivå för att förebygga och bekämpa alla former av våld mot kvinnor och flickor. Enligt FN:s databas hade i september 2020 48 länder integrerat förebyggande av och insatser mot våld mot kvinnor och flickor i sina covid-19-åtgärdsplaner, och 121 länder hade vidtagit åtgärder för att stärka tjänsterna för kvinnor som överlevt våld under den globala krisen.

I sitt inledningsanförande till medlemmarna av ReK:s SEDEC-utskott sade SEDEC-utskottets ordförande Anne Karjalainen (FI–PES) följande: ”I dag är Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, en av de mest utbredda, ihållande och förödande formerna av människorättskränkningar i världen. På denna mycket speciella dag skulle jag vilja be er alla att, i er roll som lokala och regionala politiker, vara mycket vaksamma, med tanke på att våld mot kvinnor i stor utsträckning fortfarande inte anmäls på grund av den strafflöshet, tystnad, stigmatisering och skam som omger det. Den enda vägen framåt är att anta en nolltoleranspolitik för våld mot kvinnor och flickor.”

Var tredje kvinna och flicka utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid, varje dag dödas 137 kvinnor av en familjemedlem, var tionde kvinna i EU uppger sig ha utsatts för nättrakasserier efter 15 års ålder, och 71 % av alla offer för människohandel i världen är kvinnor och flickor.

Sedan utbrottet av covid-19 har nya uppgifter och rapporter från dem som står i frontlinjen visat att alla typer av våld mot kvinnor och flickor har ökat. Anne Karjalainen understryker att ”25 år efter antagandet av Pekingdeklarationen ser vi att kvinnors rättigheter fortfarande angrips överallt i världen, även inom EU, från sexuella och reproduktiva rättigheter till rätten till balans mellan arbete och privatliv och från rätten att protestera till ekonomisk och politisk egenmakt. Vid Europeiska regionkommittén fördömer vi starkt dessa kränkningar av kvinnors rättigheter, och vi kommer att samarbeta med de lokala och regionala myndigheterna för att se till att dessa rättigheter skyddas och stärks överallt i EU.”

Covid-19- och nedstängningsåtgärderna hejdar visserligen coronavirusets spridning, men de har lett till ökat våld mot kvinnor, särskilt våld i hemmet – i vissa länder har samtalen till telefonjourer femdubblats. ReK:s regionala och lokala barometer 2020 – som presenterades den 12 oktober – visar på en ökning i antalet rapporterade fall av våld i hemmet under nedstängningen. Det finns dock ännu inte något jämförbart EU-omfattande dataset. Vissa länder, t.ex. Litauen, noterade 20 % mer våld i hemmet under en treveckorsperiod av nedstängning. I Spanien fick larmnumret för våld i hemmet 18 % fler samtal under de två första veckorna av nedstängningen. Regionala myndigheter i Spanien delade ut en handledning för kvinnor som utsätts för könsrelaterat våld i hemmet . Staden Amsterdam inrättade i samarbete med den nationella regeringen ett system där offer för våld i hemmet kunde vända sig till sitt apotek med hjälp av kodorden ”mask 19”.

Concha Andreu (ES–PES), regionpresident i Rioja och ReK:s föredragande för EU:s jämställdhetsstrategi , sade att ”årets internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor är dystrare eftersom vi står inför förvärrade fall av könsrelaterat våld på grund av nedstängningarna till följd av covid-19-krisen. De lokala och regionala myndigheterna måste snarast få tillräckliga resurser för att faktiskt kunna bistå offren genom lämpliga stödtjänster. Dessutom måste de på ett strukturerat sätt involveras i det EU-nätverk för förebyggande av könsbaserat våld och våld i hemmet som kommer att lanseras inom ramen för jämställdhetsstrategin.”

”I ReK:s yttrande om jämställdhetsstrategin uppmanas kommissionen att anta lagstiftningsåtgärder som syftar till att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor, som är sammanhängande och kompletterar internationell och nationell lagstiftning och som avser alla former av våld, inbegripet nätvåld och hedersrelaterat våld. I yttrandet uppmanas kommissionen att inkludera alla former av våld mot kvinnor och flickor bland de ’eurobrott’ som anges i artikel 83 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”, tillade Concha Andreu.

Bakgrund:

FN:s generalförsamling har utsett den 25 november till Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor (resolution 54/134). Syftet med dagen är att öka medvetenheten om att kvinnor runt om i världen utsätts för våldtäkt, våld i hemmet och andra former av våld. År 2014 var det officiella temat, inom ramen för FN:s generalsekreterares kampanj ”UNiTE to End Violence against Women”, ”Orange your Neighbourhood”. År 2018 var det officiella temat ”Orange the World: #HearMeToo” och 2019 var det ”Orange the World: Generation Equality Stands Against Rape” . Temat för årets internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor är ”Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!”. Liksom tidigare år kommer årets internationella dag att utgöra utgångspunkten för 16 dagar av aktivism som kommer att avslutas den 10 december 2020, dvs. Internationella dagen för mänskliga rättigheter.

Kontaktpersoner:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Tfn +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FAST-TRACK-MINIMUM-INCOME-RECOMMENDATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Regioner och kommuner vill påskynda genomförandet av rekommendationen om minimiinkomst
Regioner och kommuner vill påskynda genomförandet av rekommendationen om minimiinkomst
09.02.2023