Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s regioner och kommuner till lokala ledare i Ukraina och till president Zelenskyj: Vi välkomnar ukrainarna och kommer att hjälpa till att återuppbygga ert land  

Borgmästarna i Mariupol, Kiev, Melitopol, Lviv och Charkiv beskriver de utmaningar som deras städer står inför. Lokala ledare i EU kräver ”kraftfulla sanktioner” och att de folkvalda som förts bort frisläpps omedelbart.

Under en debatt med ukrainska regionala och lokala ledare den 27 april efterlyste Europeiska regionkommittén (ReK) ”kraftfulla sanktioner mot Ryssland”, begärde att ”ukrainska borgmästare och offentliga tjänstemän som kidnappats av ryska ockupationsstyrkor omedelbart frisläpps” och erbjöd sakkunskap från EU:s regioner och kommuner för att hjälpa Ukrainas lokala och regionala myndigheter i återuppbyggnadsarbetet. Detta budskap delades senare under dagen av ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vid Ukrainas kongress för lokala och regionala myndigheter.

Apostolos Tzitzikostas (EL–EPP), ReK:s ordförande och regionpresident i Mellersta Makedonien i Grekland, sade: ”Vi fördömer de ryska illdåden mot oskyldiga civila och de lokala ledarna. EU:s lokala och regionala myndigheter kommer att fortsätta att tillhandahålla humanitärt bistånd och välkomna de miljontals ukrainare som flytt från kriget. Vi är nu redo att hjälpa till att återuppbygga Ukraina. Vår institution är beredd att samla experter på fysisk planering, stadsplanering och hållbar utveckling från alla europeiska regioner och kommuner. Vi uppmanar EU och dess medlemsstater att öka och underlätta tillgången till medel för att hjälpa till att återuppbygga Ukraina.”

Vitalij Klytjko, borgmästare i Kiev, och sedan mars hedersledamot av ReK, krävde ett omedelbart tillbakadragande av ryska trupper, men avrådde människor från att återvända på grund av de pågående missilangreppen, ”oexploderad ammunition” och omfattande förstörelse av några av de mest tätbefolkade delarna av staden.

Diskussionerna, som pågick under tre timmar – bland annat med kommissionsledamöterna Elisa Ferreira och Janez Lenarčič – var dock starkt inriktade på ukrainarnas erfarenheter. Vadym Bojtjenko, borgmästare i Mariupol, Ivan Fedorov, borgmästare i Melitopol, Tetiana Jehorova-Lutsenko, ordförande för regionfullmäktige i Charkiv, och Andrij Sadovyj, borgmästare i Lviv, delade under ReK:s plenarsession med sig av sina erfarenheter och vädjade om stöd.

Under diskussionerna talade ReK-ledamöter från hela EU om hur deras regioner och kommuner hjälper flyktingar och de utmaningar dessa står inför. Enligt FN har omkring 5,2 miljoner ukrainare flytt från landet.

De lokala ledarnas vittnesmål kompletterades med en diskussion om hur EU:s stöd kan förbättras i denna krissituation.

Elisa Ferreira, kommissionsledamot med ansvar för sammanhållning och reform, sade: ”De ukrainska borgmästarnas vittnesmål var mycket rörande. De kan räkna med vår fulla solidaritet och orubbliga respekt för deras mod och beslutsamhet. Denna oprovocerade aggression från Rysslands sida är inte bara ett angrepp på Ukraina, utan också ett angrepp på våra europeiska värden fred och demokrati och fria folks rätt att välja sin egen väg. Från första början har sammanhållningspolitiken stått i framkant och kommer även att göra det framöver när det gäller EU:s stöd till flyktingarna och hjälp till deras tillfälliga eller permanenta integration.”

Janez Lenarčič, kommissionsledamot med ansvar för krishantering, sade: ”Jag uppskattar att lokala och regionala ledare i EU reagerat snabbt på krisen i Ukraina, särskilt genom att omedelbart frambringa resurser och organisera insamlingen av nödhjälp. Den humanitära situationen förvärras dag för dag, och effekterna fortsätter att spridas till de angränsande områdena. Det är på tiden att Rysslands oförsvarliga militära aggression mot Ukraina upphör. Fram till dess kommer kommissionen att fortsätta att ge krisstöd till Ukraina, Moldavien och alla medlemsstater i EU som berörs. Vi får aldrig glömma att EU:s reaktion är mer kraftfull när vi alla agerar solidariskt.”

Ordförande Apostolos Tzitzikostas föreslog att det inrättas en ”lokal EU-facilitet för ukrainska flyktingar” – inte som en ny fond, utan som ett operativt verktyg för att minska byråkratin och ge de lokala ledarna snabbare tillgång till befintliga medel.

Ledamöterna diskuterade en resolution och lyfte fram den roll som tidigare decentraliseringsreformer spelar för att säkerställa Ukrainas överlevnad, och efterlyste ”stärkta utsikter till EU-medlemskap för Ukraina” samt ”en konkret plan för återuppbyggnaden av Ukrainas kommuner och regioner”.

ReK har samarbetat med ukrainska städer och regioner sedan 2010 och har inrättat en insatsgrupp för decentralisering 2015 och därefter en arbetsgrupp. Arbetsgruppen, som leds av Aleksandra Dulkiewicz, borgmästare i Gdańsk, sammanträdde senast den 30 mars. ReK:s insatser sedan den ryska invasionen inleddes den 24 februari omfattar inrättandet av plattformen Help Ukraine: Info-Support Hub, som också sammanför transitregioner och överbelastade lokala och regionala myndigheter med myndigheter från andra EU-medlemsstater som kan erbjuda hjälp.

Debatten kan ses igen här.

Kontaktperson:

Andrew Gardnerandrew.gardner@cor.europa.eu+32 473843981

Dela :
 
Ytterligare information
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CALL-GIVE-ENERGY-EQUIPMENT-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-WELCOME-YOUR-PEOPLE-AND-WILL-HELP-REBUILD-YOUR-COUNTRY.ASPX

Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-WELCOME-YOUR-PEOPLE-AND-WILL-HELP-REBUILD-YOUR-COUNTRY.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-WELCOME-YOUR-PEOPLE-AND-WILL-HELP-REBUILD-YOUR-COUNTRY.ASPX

EU:s förslag utgör en välkommen satsning på laglig migration
EU:s förslag utgör en välkommen satsning på laglig migration
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-WELCOME-YOUR-PEOPLE-AND-WILL-HELP-REBUILD-YOUR-COUNTRY.ASPX

Livsmedelskrisen: EU:s regionala och lokala ledare efterlyser investeringar ‎ i lokal produktion för hållbara livsmedel till rimliga priser
Livsmedelskrisen: EU:s regionala och lokala ledare efterlyser investeringar ‎ i lokal produktion för hållbara livsmedel till rimliga priser
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/APPEAL-UKRAINIANS-KEEP-LIGHTS-WINTER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-WELCOME-YOUR-PEOPLE-AND-WILL-HELP-REBUILD-YOUR-COUNTRY.ASPX

EU regions and cities respond to the appeal of Ukrainians to keep lights on this winter
EU regions and cities respond to the appeal of Ukrainians to keep lights on this winter
29.11.2022