Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s regioner och kommuner vill ha starkare band till Förenade kungarikets decentraliserade förvaltningar och lokala myndigheter  

Europeiska regionkommittén efterlyser en bättre förståelse för de lokala och regionala myndigheternas roll i handels- och samarbetsavtalet.

Maroš Šefčovič, Europeiska kommissionens vice ordförande, välkomnade ReK:s och dess ledamöters ambition att samarbeta med Förenade kungariket på lokal och regional nivå, dock inom ramen för den typ av brexit som den brittiska regeringen valt.

Kommissionsledamot Šefčovič, som övervakar genomförandet av handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket, som trädde i kraft 2021, talade vid Europeiska regionkommitténs (ReK) plenarsession den 27 april. Kommitténs ledamöter antog därefter ett yttrande där man uppmanade EU att ”ta itu med bristen på territoriellt djup” i handels- och samarbetsavtalet genom att involvera de lokala och regionala myndigheterna i övervakningen av avtalet, och efterlyste ett erkännande av kontaktgruppen ReK–Förenade kungariket som en officiell subnationell samtalspartner mellan lokala och regionala myndigheter i EU och Förenade kungariket. I rekommendationerna uppmanades också EU att komplettera de 5,4 miljarder euro som redan öronmärkts för att stödja de regioner som drabbats hårdast av de störningar i handeln som Förenade kungarikets utträde ur EU orsakat.

Maroš Šefčovič sade: ”Kommittén har visserligen ingen formell roll när det gäller EU:s internationella avtal, men kommissionens dörr står alltid öppen för att lyssna på vad regionerna har att säga. Vi ser fram emot att fortsätta de regelbundna diskussioner som vi har haft med kommitténs kontaktgrupp för Förenade kungariket under de senaste två åren, när vi nu går vidare med genomförandet av handels- och samarbetsavtalet. Och vi arbetar redan för att stödja de människor och företag som påverkas mest av brexit. Exempelvis bidrar Peace+-initiativet till att finansiera projekt i Nordirland och gränsgrevskapen, som syftar till att försona olika grupper och bidra till fred. Med medfinansiering från Irland och Förenade kungariket kommer medlen inom ramen för Peace+ att uppgå till mer än 1 miljard euro.”

Apostolos Tzitzikostas (EL–EPP), Europeiska regionkommitténs ordförande och regionpresident i Mellersta Makedonien, sade: ”Trots brexit är banden mellan EU och Förenade kungariket fortfarande starka, liksom viljan att upprätthålla och utveckla förbindelserna på områden av gemensamt intresse, såsom att ta itu med klimatnödläget och lokalanpassa målen för hållbar utveckling. De europeiska lokala och regionala myndigheterna vill kanalisera sin röst till partnerskapsrådet EU–Förenade kungariket. Eftersom vi förstår, och beklagar, de inrikespolitiska skälen till att Förenade kungariket inte säkerställde en röst för den lokala demokratin i det gemensamma partnerskapsrådet, uppmuntrar vi kommissionen att åtgärda detta genom att anordna ett strukturerat samråd med de lokala och regionala myndigheterna via Europeiska regionkommittén när en fråga med territoriell inverkan behandlas.”

Michael Murphy (IE–EPP), borgmästare i Clonmel Borough District, ordförande för den irländska delegationen vid ReK, och föredragande för ”Att stärka förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket på lokal och regional nivå och avhjälpa de territoriella konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur EU”, sade: ”Brexit kommer att få negativa konsekvenser för det territoriella samarbetet, som under årtionden skapade utmärkta förbindelser mellan kommuner och regioner i EU och Förenade kungariket. Vi uppmanar både kommissionen och den brittiska regeringen att erkänna kontaktgruppen ReK–Förenade kungariket som officiell subnationell samtalspartner i handels- och samarbetsavtalet. Vi vet att kommunerna och regionerna fortsätter att finna nya sätt att upprätthålla och utveckla förbindelserna, såsom tydligt framgår av utbytesprogram, bilateralt samarbete, EU-nätverk och sammanslutningar. Dessa förbindelser behövs för att ta itu med gemensamma utmaningar som inte känner några gränser, såsom kultur, hållbar förvaltning av haven samt det lokala och regionala genomförandet av målen för hållbar utveckling. Vi välkomnar varmt detta fortsatta samarbete.”

I brexitjusteringsreserven har 5,4 miljarder euro avsatts för att täcka handelsförluster och inverkan på sjögränsregioner samt fiske. I det ReK-yttrande som utarbetats av Michael Murphy efterlyses en förstärkning av reserven, en förlängning av stödberättigandeperioden samt bedömningar av konsekvenserna för specifika sektorer och regioner. I en färsk studie som beställts av ReK – ”New trade and economic relations between EU-UK: the impact on regions and cities” – konstaterade man att effekterna är asymmetriska, men även att nästan alla regioner i EU är exponerade gentemot Förenade kungariket inom åtminstone en av de viktigaste specialiserade EU-sektorerna.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Michałowo och dess invånare hedras med Paweł Adamowicz-priset för flyktinghjälpen vid gränsen till Belarus
Michałowo och dess invånare hedras med Paweł Adamowicz-priset för flyktinghjälpen vid gränsen till Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

EU:s förslag utgör en välkommen satsning på laglig migration
EU:s förslag utgör en välkommen satsning på laglig migration
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Livsmedelskrisen: EU:s regionala och lokala ledare efterlyser investeringar ‎ i lokal produktion för hållbara livsmedel till rimliga priser
Livsmedelskrisen: EU:s regionala och lokala ledare efterlyser investeringar ‎ i lokal produktion för hållbara livsmedel till rimliga priser
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Schengen and migration rights should not be compromised in crises
Schengen and migration rights should not be compromised in crises
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/7TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
20.07.2022