Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europeiska regionkommittén, Europeiska kommissionen och Europaparlamentet samarbetar för att föra EU närmare medborgarna via projekt inom ramen för systemet med fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor  

Gemensamt uttalande av Dubravka Šuica, vice ordförande för Europeiska kommissionen och kommissionsledamot med ansvar för demokrati och demografi, Apostolos Tzitzikostas, Europeiska regionkommitténs ordförande samt Domènec Ruiz Devesa , ledamot av Europaparlamentet och initiativtagare till pilotprojektet BELC.

Vi välkomnar resultatet av konferensen om Europas framtid och i synnerhet uppmaningen om att inrätta ett system med lokala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor som ett sätt att föra Europa närmare medborgarna i regionerna, städerna och byarna och stärka den europeiska demokratin.

I ett nära samarbete har Europeiska kommissionen, Europeiska regionkommittén och Europaparlamentet samlats kring målet att engagera lokala förtroendevalda i kommunikationen om EU-frågor i sina närområden. Inom denna ram föreslog Europaparlamentet projektet ”Att bygga Europa tillsammans med lokala fullmäktigeledamöter” (BELC), som kommer att genomföras av kommissionen. Projektet kompletterarEuropeiska regionkommitténs nätverk för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor, som inrättades 2021 och som aktivt bidrar till ReK:s verksamhet genom att anordna EU-relaterade evenemang i lokala och regionala församlingar och föra lokala debatter med medborgarna.

I dag – i samband med attansökningsomgången för BELC-initiativet lanseras – har vi enats om att samarbeta för att se till att dessa initiativ fungerar så smidigt ihop som möjligt och genomförs som en samordnad ”EU”-insats. Kommittén kommer att se till att dess nätverk av fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor informeras om inbjudan att lämna förslag inom ramen för BELC-initiativet. Kommittén kommer att inkludera pilotprojektets stödmottagare i sitt särskilda program med tematiska genomgångar och online-evenemang. Kommissionen kommer att inkludera material som antagits på regionala och lokala myndigheters vägnar i sina svar till stödmottagarna. Som medlemmar av BELC-nätverket och/eller ReK:s nätverk kommer lokala förtroendevalda att få stöd på sitt lokala språk för sin kommunikationsverksamhet gentemot medborgarna och lokala medier. De kommer att bidra till att öka kännedomen om EU.

Kontakt:

Pressecdr@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Europeiska regionkommittén och Europeiska ungdomsforumet samverkar för att öka ungdomars deltagande
Europeiska regionkommittén och Europeiska ungdomsforumet samverkar för att öka ungdomars deltagande
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COFE-1-DECEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NAT-15TH-COMMISSION-DEBATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

15th NAT commission: Bioeconomy debate
15th NAT commission: Bioeconomy debate
23.11.2022