Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
I riktning mot COP25 och den europeiska gröna given: EU:s städer och regioner är ombord  

Europeiska regionkommittén (ReK) ser fram emot klimattoppmötet COP25 i Madrid som ett tillfälle att formellt erkänna den centrala roll som EU:s städer och regioner spelar i den strategiska klimatstyrningen och säkerställa deras tillräckliga engagemang för minskade växthusgasutsläpp. Förste vice ordförande Markku Markkula kommer att leda ReK:s delegation i Madrid tillsammans med ENVE-utskottets ordförande Cor Lamers (EPP–NL) och Jean-Noël Verfaillie (RE–FR). Medlemmarna i ReK:s utskott för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE) uppgav också att den lokala och regionala nivån är nyckeln till framgång för den europeiska gröna given.

I en debatt på hög nivå med Europaparlamentsledamoten Marie Toussaint (FR, Verts/ALE), Janez Potočnik , medordförande i FN:s internationella resurspanel, och Diederik Samsom , ny kanslichef hos kommissionsledamot Frans Timmermans, diskuterade ENVE-utskottets medlemmar hur den europeiska gröna giv som kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen föreslagit bör genomföras i partnerskap med de lokala och regionala myndigheterna. ReK kommer vid sin nästa plenarsession den 4–5 december att anta en resolution om den europeiska gröna given. Kommittén har också bjudit in en delegation av unga folkvalda politiker från hela EU till Bryssel för att lära sig mer om och diskutera hur klimatinsatserna kan påskyndas på lokal nivå.

”Vi välkomnar varmt den europeiska gröna given, som för första gången sätter hållbarhet i centrum för all EU-politik. Given måste följa en platsbaserad strategi för att se till att de utmaningar som våra städer och regioner står inför hanteras med rätt verktyg, resurser och finansiering. Med tanke på våra befogenheter och vår närhet till medborgarna är vi fast beslutna att utforma politiken inom ramen för den gröna given och genomföra den på fältet till nytta för vår planet och vår befolkning”, sade ENVE-utskottets ordförande Cor Lamers .

COP25-toppmötet, som flyttats från Santiago de Chile till Madrid, kommer att äga rum den 2–13 december 2019. ReK kommer att företrädas i Madrid av förste vice ordförande Markku Markkula (EPP–FI), ENVE-utskottets ordförande Cor Lamers (EPP–NL, borgmästare i Schiedam), ENVE-utskottets vice ordförande Jean-Noël Verfaillie (RE–FR, ledamot av departementsfullmäktige i Nord), Benedetta Brighenti (PES–IT, ledamot av kommunfullmäktige i Castelnuovo Rangone), Andries Gryffroy (EA–BE, ledamot av Flamländska parlamentet) och Tjisse Stelpstra (ECR–NL, ledamot av provinsstyrelsen i Drenthe). Delegationen tillkännagavs vid ENVE-utskottets sammanträde den 21 november, där Jacob Werksman , EU:s chefsförhandlare för UNFCCC COP25 i Madrid, redogjorde för läget i förhandlingarna mellan parterna i Parisavtalet.

ENVE-utskottets ordförande Cor Lamers sade: ”Klimatkrisen och behovet av snabbt minskade koldioxidutsläpp i ekonomin har blivit centrala frågor på den politiska dagordningen världen över. För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C över de förindustriella nivåerna krävs omedelbara åtgärder och en bred omställning till ett hållbart och utsläppssnålt energisystem i alla sektorer. Detta kräver en helt ny strategi. Integrerade lösningar och nära samarbete mellan alla styresnivåer och det civila samhället är en förutsättning för att uppnå målen för hållbar utveckling, målen i Parisavtalet och målen för biologisk mångfald. Städer och regioner har åtagit sig att uppnå ambitiösa klimatmål och ta ansvar för att minska växthusgasutsläppen, t.ex. genom borgmästaravtalet för klimat och energi.”

Vid en separat ceremoni i anslutning till torsdagens ENVE-sammanträde tillkännagavs den portugisiska staden Lousada som vinnare av 2019 års pris för omvandlande åtgärder . Dess initiativ ”integrerad utbildning för hållbarhet” valdes ut av en jury med experter för dess potential att leda till en sociokulturell, socioekonomisk och teknisk omvandling av samhället. Det europeiska hållbarhetspriset anordnas av Iclei, Baskien och staden Ålborg (Danmark) och stöds av ReK och Europeiska investeringsbanken (EIB).

ENVE-utskottet diskuterade också utkastet till yttrande om ”Mot hållbara grannskap och små samhällen – miljöpolitik under den kommunala nivån” (föredragande: Gaetano Armao (IT–EPP), vice regionpresident och ledamot av regionstyrelsen med ansvar för ekonomi i Sicilien), som antogs enhälligt och kommer att gå till omröstning vid plenarsessionen i februari 2020.

Mer information:

ReK:s politiska uttalanden inför COP25 bygger på följande yttranden från 2019:

En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi , föredragande: Michele Emiliano (IT–PES)

Ett hållbart EU 2030: uppföljning av FN:s mål för hållbar utveckling, den ekologiska omställningen och Parisavtalet om klimatförändringar , föredragande: Sirpa Hertell (FI–EPP)

Att genomföra Parisavtalet genom en innovativ och hållbar energiomställning på regional och lokal nivå , föredragande: Witold Stępień (PL–EPP)

Att genomföra paketet för ren energi: de nationella energi- och klimatplanerna som ett verktyg för lokal och territoriell styrning i en strategi för klimat samt aktiv och passiv energi , föredragande: József Ribányi (HU–EPP)

Flernivåstyre och sektorsövergripande samarbete för att bekämpa energifattigdom , föredragande: Kata Tüttő (HU–PES)

Smarta städer: nya utmaningar för en rättvis övergång till klimatneutralitet. Hur kan målen för hållbar utveckling genomföras i det verkliga livet? , föredragande: Andries Gryffroy (BE–EA)

Borgmästaravtalet efter 2020 , föredragande: Benedetta Brighenti (IT–PES) – ska antas vid plenarsessionen i december

De politiska uttalandena i Andrew Coopers (UK–EA) yttrande inför COP24 i Katowice är också fortfarande giltiga, särskilt efter slutsatserna från Katowice, där parterna uppmanas att beakta resultat, input och output från Talanoa-dialogen.

Sammanträdet i november var ENVE-utskottets sista under ReK:s nuvarande mandatperiod. Läs rapporten vid mandatperiodens slut .

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023