Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Den europeiska gröna given är färdplanen för vår ekonomiska och sociala återhämtning  

Att se till att den gröna given utgör kärnan i återhämtningsstrategin efter covid-19 är en topprioritering för Europeiska regionkommitténs (ReK) utskott för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE). Vid dagens sammanträde via videokonferens deltog kommissionsledamot Virginijus Sinkevičius i en debatt med ENVE-utskottets medlemmar om behovet av en grön återhämtning. Debatten leddes av ENVE-utskottets ordförande Juan Espadas, borgmästare i Sevilla. Den 15 juni kommer ReK att sjösätta arbetsgruppen för den gröna given för att se till att EU:s återhämtning är lokalt anpassad och skräddarsydd för varje region.

När han inledde debatten noterade Juan Espadas (ES–PES), ordförande för ENVE-utskottet och borgmästare i Sevilla, att ” den europeiska gröna given är vår färdplan för den ekonomiska och sociala återhämtningen, som också måste vara en grön återhämtning. Europeiska unionens institutioner kan lita på att regionerna och städerna kommer att spela en aktiv roll, eftersom vi kan föreslå strategier för att bättre stödja samhällena och dem som påverkas mest. För att komma till rätta med denna kris måste vi inrikta våra insatser på att bygga upp morgondagens värld på alla nivåer, och jag vill särskilt tacka kommissionsledamot Sinkevičius för hans samtal med oss i dag och hans öppenhet för att fördjupa vårt samarbete.”

Virginijus Sinkevičius , kommissionsledamot med ansvar för miljö, hav och fiske, förklarade att ”hur vi utformar vår återhämtning i dag kommer att avgöra vår framtid under årtionden framöver. Vi får inte låta dagens kris äventyra vår gröna omställning. Den gröna given är central för att uppnå de bredare målen med EU:s återhämtningsplan. Investeringsplanen för den gröna given och mekanismen för en rättvis omställning bör utgöra byggstenarna i en ’grön Marshallplan’. Den cirkulära ekonomin, nollutsläpp, biologisk mångfald och hållbara livsmedel är särskilt viktiga områden för en grön återhämtning. Europeiska regionkommittén har alltid varit en viktig partner och en kontaktpunkt mellan EU och dess lokala och regionala myndigheter. Endast genom samarbete med de regionala och lokala myndigheterna kommer denna omställning att lyckas.”

Medlemmarna diskuterade följande utkast till yttranden:

  • Klimatlagen: Andalusiens regionpresident Juanma Moreno är föredragande för ReK:s yttrande En europeisk klimatlag: om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet . ”Covid-19-återhämtningsplanen ger tillfälle att genomföra en verkligt grön revolution, där man antar nya, hållbara modeller för hur vi lever, konsumerar och producerar” , framhöll regionpresident Moreno nyligen i en intervju med anledning av det rättsligt bindande förslaget om att göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten senast 2050. Det slutliga antagandet planeras till plenarsessionen den 1–2 juli.

  • Klimatpakten: utkastet till yttrande om Europeiska klimatpakten , som utarbetats av Warszawas borgmästare Rafał Trzaskowski, är klart för antagande och kommer att läggas fram för omröstning vid plenarsessionen den 13–14 oktober 2020. ”Vi är fast beslutna att stödja en grön återhämtning, men städerna och regionerna behöver lämpliga och direkta EU-medel för att påskynda processen”, menade Rafał Trzaskowski (PL–EPP). Läs mer i denna intervju . Ett frågeformulär för lokala och regionala förvaltningar och andra berörda parter kan nu besvaras online .
  • Vätgas: ”Ren vätgas är viktigt för att uppnå klimatneutralitet. Vi behöver en EU-strategi med en lämplig rättslig ram för EU och marknadsstöd för att bygga upp en ren vätgasekonomi från grunden” , framhöll Birgit Honé (DE–PES), minister med ansvar för federala frågor och Europafrågor samt regional utveckling i delstaten Niedersachsen och föredragande för yttrandet Mot en färdplan för ren vätgas: de lokala och regionala myndigheternas bidrag till ett klimatneutralt Europa . Antagandet planeras till plenarsessionen den 1–2 juli 2020.
  • Vatten: medlemmarna diskuterade utkastet till yttrande om Kontroll av vattenramdirektivets och översvämningsdirektivets ändamålsenlighet av föredraganden Piotr Całbecki (PL–EPP). I en intervju nyligen efterlyste Całbecki, som är regionpresident i Kujawsko-Pomorskie (Kujavien-Pommern), ”ett paradigmskifte som sätter cirkularitet, naturbaserade lösningar och hållbarhet i centrum för vattenförvaltningen”, och uppmanade till att Parisavtalet och målen för hållbar utveckling ska beaktas i samband med uppdateringen av direktivet. Yttrandet ska antas vid nästa plenarsession den 1–2 juli 2020.
  • Ren luft: ”Den svåra återhämtning som nu ligger framför oss får inte undergräva EU:s ambition om nollutsläpp. Ren luft och en övergripande nollutsläppsplan måste ingå som ett bärande inslag i den ekonomiska återhämtningen efter covid-19” , underströk János Karácsony (HU–EPP), ledamot av kommunfullmäktige i Tahitótfalu, efter debatten om hans utkast till yttrande om Framtiden för EU:s politik för ren luft inom ramen för nollutsläppsvisionen . Den slutliga omröstningen planeras till plenarsessionen den 1–2 juli 2020.
  • nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin , ReK:s utkast till yttrande av föredragande Tjisse Stelpstra (NL–ECR), ledamot av provinsstyrelsen i Drenthe. Läs mer om föredragandens åsikter om detta centrala ärende inom den gröna given i denna artikel .

ENVE-utskottets medlemmar utsåg Toscanas regionpresident Enrico Rossi (IT–PES) till föredragande för det kommande yttrandet om ”Renoveringsvågen”, EU:s initiativ för att uppgradera energiprestandan hos Europas byggnadsbestånd.

Nästa måndag, den 15 juni, kommer Europeiska regionkommitténs arbetsgrupp för den gröna given att hålla sitt första sammanträde. Den har inrättats i avsikt att garantera att EU:s policyram för att uppnå klimatneutralitet genomförs i nära samarbete med EU:s städer och regioner, för att säkerställa att den gröna given är lokalt anpassad och skräddarsydd för varje region.

Bakgrundsinformation

Klicka här för att få tillgång till alla dokument från ENVE-utskottets sammanträde den 8 juni 2020.

Här kan du läsa den senaste utgåvan av ENVOY, ENVE-utskottets bulletin.

Kontaktperson:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023