Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Klimatpakten: tillsammans på vägen mot klimatneutralitet  

Europeiska regionkommitténs ledamöter uppmanas att ansluta sig till EU:s nya EU-klimatnätverk som ReK-ambassadörer för klimatpakten .

Kommissionen har officiellt lanserat klimatpakten , ett EU-omfattande initiativ där enskilda personer, lokalsamhällen och organisationer uppmanas att engagera sig i klimatåtgärder och bygga ett grönare Europa. Som EU:s ledamotsförsamling för städer och regioner har Europeiska regionkommittén (ReK) åtagit sig att aktivt bidra till klimatpakten, till att börja med genom att främja dess mål och uppmuntra till deltagande, särskilt från lokala och regionala myndigheter i hela EU. Klimatpakten är en deltagarbaserad plattform till stöd för den europeiska gröna given , EU:s nya tillväxtstrategi för att uppnå klimatneutralitet senast 2050.

Klimatpakten lanserades i dag under ledning av Frans Timmermans , kommissionens verkställande vice ordförande med ansvar för den europeiska gröna given. När han inledde sessionen sade Frans Timmermans: ” Vi kommer tack och lov snart att ha ett vaccin för att hjälpa oss att övervinna covid-19-pandemin. Men för klimatkrisen och krisen för den biologiska mångfalden finns det inget vaccin. Den europeiska klimatpakten kommer att samla alla som vill agera för vår planet. Med pakten vill vi hjälpa alla i Europa att agera i vardagen och ge alla möjlighet att engagera sig i den gröna omställningen och inspirera varandra. När det gäller att hantera klimatförändringarna kan vem som helst vidta åtgärder, och alla kan bidra.”

Klimatpakten kommer att ge människor från alla samhällsskikt utrymme att komma samman och gemensamt utveckla och genomföra klimatlösningar, både stora och små. Dess två huvudmål är att öka och sprida kunskap samt stödja klimatåtgärder i hela EU.

Warszawas borgmästare Rafał Trzaskowski (PL–EPP) , föredragande för ReK:s yttrande om klimatpakten , talade vid det officiella lanseringsevenemanget: ” För att uppnå klimatneutralitet måste städerna stå i centrum för klimatåtgärderna. Inte bara för att städerna är stora energikonsumenter och står för 70–80 % av världens utsläpp, utan också för att det är på stadsnivå som medborgarna engagerar sig i klimatåtgärder. Vi känner ansvar för dessa utsläpp och vill ta ledningen i klimatarbetet. Klimatpakten är ett tillfälle att skapa en europeisk rörelse som stöder, uppmuntrar och erkänner enskilda klimatframgångar. Vid sidan av EU-omfattande projekt som påskyndar klimatarbetet lokalt måste medborgarna slå in på vägen mot klimatneutralitet. Vi kan inte genomföra den gröna given utan medborgarna och den lokala nivån.”

Några konkreta sätt att delta i klimatpakten:

För att stödja nätverket av ambassadörer för klimatpakten har ReK uppmanat sina ledamöter att bli ReK-ambassadörer för klimatpakten . Dessa kommer att aktivt främja de olika aspekterna av den gröna given i sina egna regioner och kommuner genom politisk verksamhet och bästa praxis samt ge regelbunden återkoppling om hur ändamålsenlig EU:s politik är på fältet. ReK:s ambassadörer för klimatpakten kommer att ingå i det bredare nätverk som kommissionen lanserat. Genom projektet ”CoR 4 Climate Pact” kommer ReK också att stödja ReK:s ambassadörer för klimatpakten när det gäller att anordna lokala klimatevenemang som syftar till att öka medvetenheten och påskynda klimatåtgärderna lokalt.

Warszawas borgmästare Rafał Trzaskowski (PL–EPP) är en av de första ReK-ambassadörerna för klimatpakten .

I klimatpaktens inledningsfas kommer man att prioritera åtgärder beträffande grönområden , gröna transporter , gröna byggnader och grön kompetens . Klimatpakten ska med tiden utvidgas till andra områden, såsom hållbar konsumtion och produktion, markkvalitet, hälsosam mat och hållbar kosthållning, hav samt landsbygds- och kustområden. Klimatpakten har ett öppet mandat och dess omfattning kommer att utvecklas på grundval av idéer och bidrag från de människor och organisationer som blir en del av den.

Kommissionen offentliggjorde sitt meddelande om klimatpakten den 9 december 2020.

Bakgrundsinformation

  • ReK-ledamöter och suppleanter som vill bli ReK-ambassadör för klimatpakten, kan klicka här (senast den 31 januari 2021).

  • Besök webbplatsen för klimatpakten här .

Kontaktperson:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023