Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Tanya Hristova utnämnd till ny ordförande för SEDEC-utskottet  

Tanya Hristova (BG–EPP), borgmästare i Gabrovo, har valts till ny ordförande för SEDEC-utskottet vid Europeiska regionkommittén (ReK), EU:s ledamotsförsamling för städer och regioner. SEDEC-utskottet är ett av ReK:s sex tematiska utskott och arbetar med socialpolitik, sysselsättning, forskning, utbildning och kultur.

Tanya Hristova, som varit ledamot av Europeiska regionkommittén sedan 2012, tar över efter José Ignacio Ceniceros, f.d. regionpresident i Rioja (Spanien).

Tanya Hristova, född 1971, har varit borgmästare i Gabrovo sedan 2011 och leder den bulgariska delegationen vid ReK. Hon var också politisk kanslichef för Bulgariens minister för EU-medel mellan 2010 och 2011 och är den första bulgariska ledamot som valts till en ledande ställning vid Europeiska regionkommittén.

”SEDEC-utskottet leder Europeiska regionkommitténs arbete på många viktiga områden som påverkar EU-medborgarnas vardag. Det handlar bland annat om att säkerställa sociala framsteg i alla EU-regioner, garantera lika möjligheter för alla, bekämpa kompetensflykt och kompetensunderskott samt överbrygga den digitala klyftan och innovationsklyftan i Europa. Vi, lokala och regionala ledare, kan visa vägen framåt. Min stad Gabrovo är ett bra exempel på hur digitalisering och innovation kan förbättra både produktivitet och levnadsstandard”, sade Tanya Hristova.

Vid det första sammanträdet under Tanya Hristovas ledning diskuterade SEDEC-utskottets medlemmar de lokala utmaningarna på lagstiftningsområdet i samband med arbete på digitala plattformar, som är ämnet för ett utkast till yttrande från Dimitrios Birmpas (EL–PES), ledamot av kommunfullmäktige i Egaleo. I yttrandet efterlyses tydliga riktlinjer på EU-nivå för att förbättra arbetsvillkoren för plattformsarbetare och ta itu med otillbörliga metoder såsom falskt egenföretagande.

”Att reglera arbetet på digitala plattformar kommer att skapa lika villkor mellan den traditionella ekonomin och den digitala plattformsekonomin och motverka social dumpning”, hävdar Dimitrios Birmpas i sitt yttrande, som ska antas vid ReK:s plenarsession i december.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TANYA-HRISTOVA-APPOINTED-SEDEC-CHAIR.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023