Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Stärkt territoriellt samarbete i Europa: den bästa satsningen för vår gemensamma framtid  

Ledare av Karl-Heinz Lambertz, ordförande för Europeiska regionkommittén (ReK), och Francina Armengol, Balearernas regionpresident, ReK-ledamot och ordförande för Euroregionen Pyrenéerna–Medelhavet, inför det 9:e årsmötet för plattformen för europeiska grupperingar för territoriellt samarbete i Palma, Mallorca, den 27 september 2019.

Undanröjande av hinder och främjande av territoriellt samarbete mellan medlemsstaterna har varit synonymt med europeisk integration och solidaritet. Sedan starten för mer än 60 år sedan har Europeiska unionen stött dessa ansträngningar vägledd av målen att fördjupa den territoriella sammanhållningen, bekämpa regional ojämlikhet och öppna upp den inre marknaden. Administrativa bördor, brist på investeringar och politiska händelser under den senaste tiden, såsom migrationskrisen, har dock medfört att de möjligheter som det territoriella samarbetet erbjuder ännu inte har förverkligats fullt ut.

Med tanke på att 150 miljoner människor eller 30 % av EU:s befolkning bor i inre gränsregioner är samarbete inom områden som hållbar utveckling, transport, hälso- och sjukvård och kultur mycket viktigt för den inre marknadens integritet och den europeiska integrationen. Att skydda, stödja och investera i gränsöverskridande samarbete gynnar inte bara gränssamhällen, utan EU i dess helhet. Genom att införa strategier och program – t.ex. europeiskt territoriellt samarbete och EU:s regionala fonder (sammanhållningspolitiken) – har EU stött gränsöverskridande samarbete under de senaste 30 åren.

Euroregioner och europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) – som innebär att två eller flera regioner från olika EU-medlemsstater samarbetar i frågor av gemensamt ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt intresse – har spelat en särskilt viktig roll för att fördjupa integrationen i Europa.

Euroregionen Pyrenéerna–Medelhavet , som inrättades i oktober 2004, stöder territoriellt samarbete mellan Katalonien, Balearerna och Occitanie och strävar efter att vara en innovativ och hållbar euroregion. Den är också i färd med att blåsa nytt liv i en gemensam politisk och kulturell identitet. Dessutom har den hjälpt till att starta projekt såsom det prisbelönta Cerdanya-sjukhuset, som ligger på den fransk-katalanska gränsen i Pyrenéerna – det första gränsöverskridande sjukhuset i Europa.

Medborgare i gränsregioner kan vara olika i fråga om språk och kultur, men oftast stöter de på liknande hinder i sin strävan efter ekonomisk och social utveckling. Många samarbetsmöjligheter har förblivit outnyttjade till följd av skillnader mellan gränsregioner i fråga om befogenheter, strukturer och lagar. Kommissionen har angett att ett fullständigt avskaffande av gränsöverskridande bördor faktiskt skulle leda till en ökning av BNP med 8 % och har gjort framsteg med att minska byråkratin. Förslagen om att införa befolkningstäthetskriterier i gränsregioner i samband med att tillgång till medel övervägs riskerar dock att hämma det territoriella samarbetet.

EU håller på att utveckla en ny europeisk gränsöverskridande rättslig mekanism som gör det möjligt för två eller flera lokala eller regionala myndigheter att underteckna ett avtal och inleda gränsöverskridande samarbete. Mekanismen skulle kunna främja projekt mellan gränsområden, genom att göra det möjligt för regioner att spegla lagstiftningen i sina respektive medlemsstater. Det nyvalda Europaparlamentet och den nya kommissionen bör tveklöst prioritera dessa och andra åtgärder för att stödja regionalt, territoriellt, transnationellt och gränsöverskridande samarbete. Det är också uppenbart att ett framgångsrikt gränsöverskridande samarbete måste ge regionerna kapacitet att själva planera program och fatta beslut.

Även med rätt politisk vilja och minskad administrativ börda krävs det investeringar för ett framgångsrikt territoriellt samarbete. Inom ramen för EU:s nuvarande budget (2014–2020) kommer nästan 10 miljarder euro från de sammanhållningspolitiska medlen att ha investerats i samarbete mellan regioner, varav 6,8 miljarder euro har anslagits till gränsöverskridande regioner. Den föreslagna minskningen av de sammanhållningsmedel som öronmärks för territoriellt samarbete, från 2,75 % till 2,5 %, skulle undergräva ansträngningarna att upprätta strategier för ekonomisk utveckling och främja europeisk solidaritet.

I och med att det nyvalda Europaparlamentet och den nya kommissionen tillträder måste EU koncentrera alla sina insatser på att visa europeisk solidaritet och stärka integrationen. Om EU vill komma till rätta med populism och reagera på nya utmaningar, såsom globalisering, ojämlikhet, migration och klimatförändringar, måste vi fortsätta att samarbeta för att stärka det territoriella samarbetet och omvandla våra regioner till motorer som driver på hållbar tillväxt, vilket gynnar alla medborgare i alla delar av Europa.

Bakgrundsinformation

Årsmötet för plattformen för europeiska grupperingar för territoriellt samarbete kommer i år att äga rum i Palma, Mallorca, den 27 september 2019. Det anordnas av Europeiska regionkommittén i partnerskap med den europeiska grupperingen för territoriellt samarbete Euroregionen Pyrenéerna–Medelhavet och Balearernas regering.

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-TERRITORIAL-COOPERATION-IN-EUROPE-THE-BEST-BET-FOR-OUR-COMMON-FUTURE.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-TERRITORIAL-COOPERATION-IN-EUROPE-THE-BEST-BET-FOR-OUR-COMMON-FUTURE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-TERRITORIAL-COOPERATION-IN-EUROPE-THE-BEST-BET-FOR-OUR-COMMON-FUTURE.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-TERRITORIAL-COOPERATION-IN-EUROPE-THE-BEST-BET-FOR-OUR-COMMON-FUTURE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-TERRITORIAL-COOPERATION-IN-EUROPE-THE-BEST-BET-FOR-OUR-COMMON-FUTURE.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023