Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Att stärka EU:s tillgång till råvaror av avgörande betydelse är mycket viktigt för den gröna given och nyckelindustriers motståndskraft  

Den åtgärdsplan för råvaror av avgörande betydelse som kommissionen lade fram i september 2020 är föremål för ett yttrande som kommer att diskuteras av lokala och regionala ledare under Europeiska regionkommitténs (ReK) plenarsession den 18 mars. Många europeiska nyckelindustrier, särskilt de som sysslar med framtidsorienterad teknik, är i hög grad beroende av råvaror av avgörande betydelse, varav de flesta importeras från länder utanför EU. I yttrandet från Isolde Ries (DE–PES), förste vice talman i Saarlands delstatsparlament, betonas behovet av att ta itu med EU:s alltför stora beroende av icke-europeiska länder genom att främja cirkulär resursanvändning, förbättra återvinnings- och leveranskedjorna och utöka utvinningen av råvaror av avgörande betydelse inom EU. I yttrandet understryks också att de lokala och regionala myndigheterna måste spela en grundläggande roll för att trygga den framtida försörjningen av råvaror av avgörande betydelse.

Enligt Europeiska kommissionen är råvaror av avgörande betydelse sådana råvaror som har stor ekonomisk betydelse, men för vilka det i dag inte finns någon tryggad eller varaktig försörjning från råvarukällor i Europeiska unionen (EU). Ur ett globalt perspektiv utvinns eller produceras mindre än 5 % av råvarorna av avgörande betydelse i EU, medan EU:s industri står för omkring 20 % av den globala förbrukningen av dessa råvaror. En säker och tillförlitlig försörjning av råvaror av avgörande betydelse är mycket viktig för europeiska nyckelindustrier som bil-, stål- och hälsoindustrin, som sysselsätter miljontals EU-medborgare. EU är särskilt beroende av import av råvaror av avgörande betydelse som är viktiga komponenter i framtidsorienterad teknik, t.ex. batterier eller förnybara energikällor, som bidrar till att driva på den gröna omställningen i Europa. Efterfrågan på dessa resurser kommer att fortsätta att öka kraftigt under de kommande årtiondena.

Föredraganden Isolde Ries (DE–PES) , första vice talman i Saarlands delstatsparlament, sade: ” Moderna ekonomier med långa värdekedjor kan inte fungera utan en trygg, konkurrenskraftig och miljövänlig råvaruförsörjning . Vi måste skydda EU:s tillgång till råvaror av avgörande betydelse genom effektiv resursanvändning, hållbara produkter och innovation. En säker och tillförlitlig försörjning av råvaror av avgörande betydelse, som också måste anskaffas på ett mer miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt, är mycket viktig inte bara för EU:s industrier och de miljontals arbetstillfällen som är beroende av dem, utan också för att vi ska lyckas genomföra den europeiska gröna given .”

I yttrandet betonas att de lokala och regionala myndigheterna måste spela en grundläggande roll för att trygga den framtida försörjningen av råvaror av avgörande betydelse, eftersom de är direkt ansvariga för godkännande och övervakning av industriprojekt som inbegriper användning eller utvinning av råvaror av avgörande betydelse inom EU. I yttrandet efterlyses också en betydande förstärkning av återvinningskapaciteten inom EU. Dessutom bör anskaffningen av råvaror av avgörande betydelse från tredjeländer diversifieras och inhemsk utvinning av råvaror av avgörande betydelse bör få politiskt och ekonomiskt stöd för att minska EU:s beroende av import från länder utanför EU. Detta är särskilt relevant för nuvarande eller tidigare europeiska gruvregioner, som bör undersöka om råvaror kan utvinnas i dem.

ReK välkomnar lanseringen av den europeiska råvarualliansen , som är öppen för alla berörda aktörer, inklusive regionerna, och som tillkännagavs av kommissionen parallellt med åtgärdsplanen.

Det slutliga resultatet av omröstningen om yttrandet tillkännages vid slutet av plenarsessionen den 19 mars.

Bakgrund:

I september 2020 tillkännagav kommissionen sin åtgärdsplan för råvaror av avgörande betydelse . Den offentliggör även vart tredje år en förteckning över råvaror av avgörande betydelse i EU. År 2020 klassificerades 30 råvaror som ”av avgörande betydelse”, däribland flera som blir allt viktigare inom energisektorn, såsom litium och kobolt. År 2011 definierades endast 14 material som ”av avgörande betydelse”. Förteckningen och ytterligare information om råvarorna finns här . Kommissionen har också offentliggjort en prognosstudie om råvaror av avgörande betydelse för strategisk teknik och strategiska sektorer i EU.

Utöver åtgärdsplanen har kommissionen inrättat den europeiska råvarualliansen med målet att föra samman industrin, medlemsstaterna, regionerna och det civila samhället för att minska Europas beroende av att anskaffa råvaror av avgörande betydelse från tredjeländer.

Läs intervjun med föredragande Isolde Ries här .

Kontaktperson:

Tobias Kolonko

Tfn +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023