Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Ordförande Karl-Heinz Lambertz kommer att hålla sitt anförande om ”Tillståndet i Europeiska unionen” i samband med ‎ firandet av Europeiska regionkommitténs 25-årsjubileum  
Europaparlamentets talman, Europeiska kommissionens vice ordförande och kommissionsledamoten med ansvar för sysselsättning kommer att delta i #CoRplenary i samband med att kommittén antar sin ståndpunkt om EU:s gröna giv.

Den 4 december kommer Europeiska regionkommitténs (ReK) ordförande Karl Heinz Lambertz att hålla sitt tredje anförande om Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt , under en debatt med Europaparlamentets talman, David Sassoli. I anförandet, som sammanfaller med tidpunkten för ReK:s 25-årsjubileum, kommer han att framföra våra regioners och städers förväntningar inför EU:s nya mandatperiod. ReK:s ledamöter kommer också att diskutera med den nya kommissionsledamoten Nicolas Schmit hur de sociala rättigheterna ska stärkas, och anta sin ståndpunkt om den europeiska gröna given efter en debatt med verkställande vice ordförande Frans Timmermans.

3 december, kl. 9 – Den nya kommissionsledamoten med ansvar för inrikes frågor kommer att diskutera integreringen av migranter med lokala ledare

ReK och kommissionen kommer att anordna en konferens om ”Stöd till regioner, städer och landsbygdsområden i samband med integreringen av migranter”. Ordförande Lambertz och kommissionsledamoten med ansvar för inrikes frågor, Ylva Johansson , kommer bägge att delta i ”Agera lokalt”-konferensen . ReK ställer sig bakom kommissionens uppmaning om att öka finansieringen till integrationsprojekt och försöker, via #regions4integration -initiativet som lanserades i april, knyta samman verksamhet på lokal, regional och europeisk nivå.

Europeiska regionkommitténs plenarsession #CoRplenary, 4–5 december, Europaparlamentet

4 december, kl. 15: ”Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt”

I sitt anförande inför Europaparlamentets talman David Sassoli kommer ordförande Lambertz att framföra städernas och regionernas förväntningar inför EU:s nya mandatperiod 2019–2024, inklusive EU:s långtidsbudget. I anförandet kommer han även att ta upp regionernas och städernas bidrag till den konferens om Europas framtid som aviserats av kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, och som kommer att äga rum under de kommande två åren.

4 december, kl. 17:30: Europeiska regionkommitténs 25-årsfirande

ReK kommer att fira sitt 25-årsjubileum och begrunda sin historia och sin framtid. Många tidigare ReK-ordförande kommer att delta i plenardebatten, tillsammans med Luca Jahier , ordförande för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Maroš Šefčovič, vice ordförande för kommissionen, Eva Maydell , ledamot av Europaparlamentet och styrelseledamot i EU40, och Monika Wulf-Mathies , f.d. kommissionsledamot med ansvar för EU:s regionalpolitik.

5 december, kl. 9: Regionerna och städerna lägger fram sina krav angående EU:s gröna giv

Efter en debatt med verkställande vice ordförande Frans Timmermans kommer ReK att anta sin resolution om ”Den gröna given i partnerskap med lokala och regionala myndigheter”. Den gröna given väntas bli den nya kommissionens klimatpolitiska flaggskeppsinitiativ.

Under plenardebatten kommer en grupp unga lokalpolitiker från olika delar av Europa att lämna över sina krav på EU i fråga om klimatförändringarna. Gruppen på 27 politiker har bjudits in till Bryssel av ReK ( se programmet ). Debatten äger rum kort tid innan ReK ansluter sig till EU:s delegation vid klimatkonferensen i Madrid (COP 25).

5 december, kl. 10:30: Ställa sociala rättigheter i centrum för EU:s regioner och städer

Den nyutnämnda kommissionsledamoten med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter, Nicolas Schmit, kommer att tala inför ReK:s ledamöter och lägga fram sin vision om framtidens arbete och om hur de sociala rättigheterna kan stärkas under de kommande åren.

Hela debatten vid #CoRplenary kommer att direktsändas

Yttranden som ska antas vid ReK:s plenarsession (#CoRplenary):

En europeisk ram för regleringssvar på delningsekonomin , huvudföredragande: Peter Florianschütz (AT–PES)

Plattformsarbete – lokala och regionala utmaningar på lagstiftningsområdet , föredragande: Dimitrios Birmpas (EL–PES)

Storstadsregionernas utmaningar och deras ställning i den framtida sammanhållningspolitiken efter 2020 , föredragande: Juraj Droba (SK–ECR)

En makroregional strategi för Karpaterna , huvudföredragande: Władysław Ortyl (PL–ECR)

Att öka lokala och regionala myndigheters administrativa kapacitet för att främja investeringar och strukturreformer 2021–2027 , föredragande: Manuela Bora (IT–PES)

Åtgärdsplan mot desinformation , föredragande: Randel Länts (EE–PES)

Lokala och regionala myndigheter som utformar det östliga partnerskapets framtid , huvudföredragande: Tadeuš Andžejevski (LT–ECR)

Järnvägssektorns potential att förverkliga EU:s politiska prioriteringar , föredragande: Pascal Mangin (FR–EPP)

Rapport från kommissionen om konkurrenspolitiken 2018 , föredragande: Dominique Leveque (FR–PES)

Praktisk information om plenarsessionen:

Plats: Europaparlamentet – Paul-Henri Spaak-byggnaden, plenisalen

Datum: Onsdagen den 4 december kl. 14.45–19.00, torsdagen den 5 december kl. 9.00–13.00.

Bakgrundsmaterial: Plenarsessionens dagordning och dokument .

Kontaktperson:

PresseCdr@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

Michałowo och dess invånare hedras med Paweł Adamowicz-priset för flyktinghjälpen vid gränsen till Belarus
Michałowo och dess invånare hedras med Paweł Adamowicz-priset för flyktinghjälpen vid gränsen till Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023