Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Tillståndet i Europeiska unionen: ‎ Toppstyrning hindrar Europa från att infria sina löften och för inte unionen närmare människorna  

Uttalande av Apostolos Tzitzikostas, Europeiska regionkommitténs ordförande

I en kommentar till dagens tal om tillståndet i unionen av Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sade Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas följande:

”Talet om tillståndet i EU illustrerade med rätta den stärkta solidariteten i EU och unionens förmåga att agera mot pandemin. Vi bör över hela Europa lyfta fram de fantastiska gemensamma insatserna från regeringar, näringsliv och offentliga tjänster för att tillhandahålla vaccin till alla regioner och städer. Dessutom stöder vår kommitté fullt ut de prioriteringar som fastställdes i dag; som union och med en EU-budget och en återhämtningsplan av aldrig tidigare skådade proportioner behöver vi nu investera tillsammans för att försäkra oss om att vi återhämtar oss tillsammans, samtidigt som de klimatrelaterade och digitala omställningarna påskyndas.

Dessa gemensamma mål kommer dock inte att kunna uppnås om vi arbetar uppifrån och ner. EU måste tillgodose människors verkliga behov på de orter där de bor och arbetar. Det är bara genom att tillämpa en strategi som utgår från fältet som Europa kan nå framgång och återfå medborgarnas helhjärtade stöd. Livet i våra samhällen har skakats av pandemin och av den senaste tidens översvämningar och bränder, och det var Europas en miljon lokala och regionala ledare som stod i frontlinjen med stöd av offentliga tjänster och larmtjänster för att rädda liv och stödja våra ekonomier. Lokala aktörer ansvarar för att genomföra 70 % av all EU-lagstiftning, och att inte i tillräcklig utsträckning involvera dem i utformningen och genomförandet av nationella planer för återhämtning och resiliens är ett hot mot Europas återhämtning. Den gröna given kan ta konkret form bara om den genomförs på lokal och regional nivå med deltagande av lokalt folkvalda politiker. Annars blir den ett misslyckande. Konferensen om Europas framtid riskerar att enbart bli en skönhetstävling mellan institutionerna i Bryssel om den inte når alla lokala samhällen i Europa.

Dagens tal var en försummad möjlighet att erkänna den avgörande roll som spelas av gräsrotsaktörer och att erbjuda en ny vision för styrning som gör EU mer effektivt och för unionen närmare människorna. EU kan inte längre förbli ett abstrakt toppstyrt projekt, utan ett verkligt partnerskap måste skapas med dem som utgör basen för den europeiska demokratin – de regionala och lokala folkvalda presidenterna, guvernörerna, borgmästarna och ledamöterna. Detta är ett faktum som vi inte kan förbise om vi tillsammans vill bygga en mer välmående, rättvis och motståndskraftig framtid för européerna. Vi kommer att fördubbla våra ansträngningar för att i höst återställa balansen i vår roll som de lokala och regionala myndigheternas röst vid konferensen om Europas framtid.”

12 oktober: Europeiska regionkommittén kommer att offentliggöra sin översyn av tillståndet i EU:s regioner och städer

Europeiska regionkommittén kommer att lägga fram EU:s årliga regionala och lokala barometer den 12 oktober 2021 och ge en ögonblicksbild av pandemins många återverkningar på EU:s regioner och städer och peka på de stora skillnader som finns inom EU och inom varje medlemsstat. Barometern åskådliggör hur pandemin har drabbat lokala och regionala finanser i form av minskade intäkter och ökade utgifter. Vidare visas hur våra regioner och städer gör framsteg – eller stöter på svårigheter – i strävandena efter att klara av den gröna och digitala omställningen, hur utmaningen att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regionerna har blivit mer komplex och hur regioner och städer moderniserar den lokala demokratin. Denna undersökning är den mest omfattande som någonsin genomförts bland de 1,15 miljoner lokala och regionala politikerna i EU och återger uppfattningar hos politiker som varje dag bygger vår union i sina lokalsamhällen.

Kontaktperson:

Michele Cercone

Tfn: +32 498982349

michele.cercone@cor.europa.eu

Dela :