Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Rumäniens premiärminister diskuterar Europas framtid med lokala och regionala ledare  
En debatt med EU:s utbildningskommissionär Tibor Navracsics står också på dagordningen #CoRplenary agenda den 6–7 februari 2019 i Bryssel

Den 6 februari kommer lokala och regionala politiker från hela EU att välkomna Vasilica Viorica Dăncilă, Rumäniens premiärminister och företrädare för det rumänska EU-ordförandeskapet, till regionkommitténs (ReK) plenarsession. EU-ordförandeskapets prioriteringar, bevarandet av sammanhållning som ett gemensamt europeiskt värde och EU:s framtid efter brexit är några av de huvudämnen som ska diskuteras.

WATCH #CoRplenary LIVE Plenarhandlingar finns här

Plenarsessionen kommer att inledas med en minnesstund för Paweł Adamowicz , borgmästare i Gdansk och ReK-ledamot som mördades i januari. I samband med det kommer man att presentera en resolution om ” Bekämpning av hatpropaganda ” som förväntas bli antagen av ReK:s ledamöter. En delegation från Gdansk deltar.

Den 6 februari kl. 15.15: Debatt om de framtida EU-programmen för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott

För EU:s nästa långsiktiga budget 2021–2027 föreslår Europeiska kommissionen att man fördubblar finansieringen för Erasmus till 30 miljarder euro. I ReK:s utkast till yttrande , som utarbetats av Ulrike Hiller (DE–PES), ledamot av Bremens delstatsregering, efterlyses fler åtgärder som kan göra programmet mer inkluderande. Efter en debatt med Tibor Navracsics , kommissionsledamot med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott, kommer den politiska församlingen även att anta sina rekommendationer för programmet Kreativa Europa under ledning av föredraganden János Ádam Karácsony (HU–EPP), ledamot av kommunfullmäktige i Tahitótfalu.

Den 6 februari 17.00: Det rumänska EU-ordförandeskapets prioriteringar och Europas framtid

I januari tog Rumänien över det roterande EU-ordförandeskapet för första gången sedan landet anslöt sig till EU. Rumäniens premiärminister Dăncilă kommer att ange ordförandeskapets prioriteringar under de sex månaderna, en tid när viktiga beslut – såsom Storbritanniens förväntade utträde ur EU i mars, valet till Europaparlamentet i maj och förhandlingarna om EU:s långsiktiga budget efter 2020 – kommer att påverka EU:s framtid.

Denna debatt kommer att ske bara några veckor före det 8:e europeiska toppmötet för regioner och städer som ska hållas i Bukarest i Rumänien den 14–15 mars 2019. Evenemanget ordnas gemensamt av ReK, det rumänska EU-ordförandeskapet och sammanslutningarna av Rumäniens lokala och regionala myndigheter. Vid toppmötet, som bär titeln ” (Re) New EUrope ”, kommer över 500 europeiska, nationella, regionala och lokala ledare från alla medlemsstater att samlas för att diskutera lokala och regionala myndigheters bidrag till Europas framtid.

Andra yttranden/resolutioner som kommer att antas under plenarsessionen:

En förnyad EU-agenda för forskning och innovation , föredragande: Birgitta Sacrédeus (SV–EPP)

Artificiell intelligens för Europa , föredragande: Jan Trei (EE–EPP)

Digitalisering av hälso- och sjukvården , föredragande: Fernando López Miras (ES–EPP)

Bekämpande av desinformation online: en EU-strategi , föredragande: Olgierd Geblewicz (PL–EPP)

Vägen till EU:s åttonde miljöhandlingsprogram , föredragande Cor Lamers (NL–EPP)

Vägars säkerhet och automatiserad rörlighet , föredragande: József Ribányi (HU–EPP)

Rationalisering av genomförandet av TEN-T , föredragande: Michiel Scheffer (NL–ALDE)

Europeisk gräns- och kustbevakning , huvudföredragande Anna Magyar (HU–EPP)

Resolution om bekämpning av hatpropaganda och hatbrott , som lagts fram av samtliga politiska grupper inom ReK

Praktisk information:

Plats: Europaparlamentet – Paul-Henri Spaak-byggnaden, plenisalen

Datum: Onsdagen den 6 februari kl. 15.00–21.00, torsdagen den 7 februari kl. 9.00–13.00.

Bakgrundsmaterial : Plenarsessionens dagordning & dokument .

Plenarsessionen kommer att direktsändas på ReK:s webbplats

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ROMANIAN-PRIME-MINISTER-DISCUSSES-EUROPE-FUTURE-WITH-LOCAL-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ROMANIAN-PRIME-MINISTER-DISCUSSES-EUROPE-FUTURE-WITH-LOCAL-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ROMANIAN-PRIME-MINISTER-DISCUSSES-EUROPE-FUTURE-WITH-LOCAL-REGIONAL-LEADERS.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ROMANIAN-PRIME-MINISTER-DISCUSSES-EUROPE-FUTURE-WITH-LOCAL-REGIONAL-LEADERS.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ROMANIAN-PRIME-MINISTER-DISCUSSES-EUROPE-FUTURE-WITH-LOCAL-REGIONAL-LEADERS.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023