Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Regionerna tar ned rymden på jorden  

Europeiska regionkommitténs ledamöter har gett sitt stöd till Andres Jaadla (ET–ALDE) genom att anta hans yttrande En rymdstrategi för Europa. ReK delar Europeiska kommissionens rymdvision som offentliggjordes i oktober 2016. Kommittén uppmanar dock kommissionen att ytterligare utveckla visionens regionala dimension i syfte att närma rymdtekniken till medborgarna. Rymdteknik, rymddata och rymdtjänster säkerställer kommunikation, övervakning, gräns- och säkerhetskontroller, snabba insatser vid naturkatastrofer och stöd till jordbruk, fiske och transportförvaltning.

Rymdteknik, rymddata och rymdtjänster har blivit en oumbärlig del av vår vardag. När det gäller informations- och kommunikationsteknik (IKT) möjliggör rymdteknik informationsutbyte i realtid. När det gäller digitala tjänster möjliggör den kontinuerliga högupplösta övervakningssystem. Rymdsatelliter gör att man snabbare kan sätta in insatser vid naturkatastrofer och bidrar till bättre stadsförvaltning och bättre förvaltning av kollektivtrafiken. Kapaciteten och tjänsterna på rymdområdet spelar en viktig roll för Europas försvar och säkerhet samt för övervakningen av miljön, skyddet av den biologiska mångfalden och kampen mot den globala uppvärmningen.

"Rymdpolitiken kan bidra till att främja arbetstillfällen, tillväxt och investeringar i Europa samtidigt som den leder till nya möjligheter för vetenskapen och forskningen", sade föredraganden Andres Jaadla. Han tillade: "Vi måste utveckla den regionala dimensionen så att medborgarna kan ta del av den nytta som rymden kan ge. Vi måste dock bli bättre på att övertyga allmänheten om alla de potentiella fördelar som EU:s rymdpolitik och rymdstrategi kan föra med sig. Användarna bör stå i centrum för Europas rymdpolitik."

Föredraganden Andres Jaadla sade också att "de lokala och regionala myndigheterna besitter kompetensen och viljan att engagera sig i genomförandet av EU:s rymdpolitik. Många regioner har gått med i Nereus-nätverket (Nätverket av europeiska regioner som använder rymdteknik) mot bakgrund av rymdens allt större betydelse för de regionala ekonomierna, men dessa åtgärder måste lyftas fram mer och leda till integrerade partnerskap mellan civilsamhället, näringslivet, offentliga institutioner och forskarvärlden." Han efterlyste en närmare koppling och integrering mellan rymdstrategin och annan EU-politik, såsom EU-agendan för städer, smarta städer och klimatpolitiken.

Andres Jaadla sade även att "utbildning och information till allmänheten samt bättre utbildade sakkunniga, fler ingenjörer och forskare bör ge Europas allmänhet en central roll i utvecklingen av morgondagens komplexa system, både på jorden och med satelliter i rymden, med hjälp av program som Galilei och Copernicus.

Europeiska regionkommittén är angelägen om att ge stöd till Copernicusprogrammets utveckling och genomförande. Kommittén är beredd att tillhandahålla en fullvärdig ordinarie ledamot i programmets användarforum. "Ett sådant direkt deltagande skulle bidra med de lokala aktörernas perspektiv i fråga om användningen av data från Copernicus", sade Andres Jaadla.

"ReK kan bli en central partner i kontakten mellan kommissionen, medlemsstaterna, Europeiska rymdorganisationen, den akademiska världen, de lokala myndigheterna och användarna och för att bygga nya partnerskap som även involverar annan EU-politik", sade han.

För information:

26 oktober 2016. En rymdstrategi för Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu| +32 (0) 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-SPACE-PROGRAMME.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
20.12.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Environmental success lies in the hands of local governments
Environmental success lies in the hands of local governments
28.09.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-SECRETARY-GENERAL-FOR-A-BETTER-CONNECTION-OF-EU-SPACE-POLICY-WITH-EU-INFRASTRUCTURE-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
17.07.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEED-FOR-SME-FRIENDLY-REGIONAL-PATENT-STRATEGY-IN-SPACE-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
11.06.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HOW-SPACE-TECHNOLOGIES-IMPROVE-SUSTAINABLE-ENERGY-MANAGEMENT-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

How space technologies improve sustainable energy management
How space technologies improve sustainable energy management
07.06.2018