Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Regionerna och städerna kommer att delta i konferensen om Europas framtid  

Europeiska regionkommitténs ledamöter diskuterade den 9 december konferensen om Europas framtid. De uttryckte sitt stöd för att man aktivt ska lyssna på medborgarna – genom en permanent mekanism för dialog – och för en bred övergång till styrelseformer med mer insyn och öppenhet. De efterlyste också att städerna och regionerna ska få delta i konferensen. Denna tanke stöds av Europaparlamentsledamoten Daniel Freund, samordnare för gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen i parlamentets utskott för konstitutionella frågor (AFCO), som menade att regionernas och städernas deltagande är avgörande för konferensens framgång. Senare samma dag antog AFCO ett betänkande om hur konferensen bör utformas, där man stödde ReK:s önskan om att få delta i processen och ställde sig positiv till en permanent mekanism för dialog med medborgarna.

När Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen redogjorde för sina prioriteringar som ordförande i juli 2019 efterlyste hon även inrättandet av en konferens om Europas framtid. Konferensen, som bör inledas våren 2020 och pågå i två år, syftar till att ge ny kraft åt det europeiska bygget och stärka demokratin i Europa. Den kommer att inbegripa dialoger med medborgarna.

Medlemmar i utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser – CIVEX-utskottet – har arbetat med ett utkast till yttrande om ”Lokala och regionala myndigheter i den permanenta dialogen med medborgarna”. Detta är ReK:s viktigaste bidrag till konferensen om Europas framtid. De slutliga rekommendationerna ska enligt planerna antas vid ReK:s plenarsession i maj 2020.

Föredraganden – Mireia Borrell Porta (ES–EA), sekreterare med ansvar för yttre åtgärder och Europeiska unionen, regeringskansliet, regionen Katalonien – framhöll under diskussionen att: ”Inrättandet av en permanent och strukturerad dialog med medborgarna, som samordnas av de lokala och regionala myndigheterna, är inte bara en fråga om kommunikation och deltagande utan i första hand om demokratiskt styre. Dialogen bör leda till att den för närvarande bristfälliga kommunikationen mellan medborgarna och EU återupprättas och till en utveckling av de administrativa strukturerna.”

Pia Ahrenkilde-Hansen , Europeiska kommissionens generaldirektör för kommunikation, höll också ett anförande vid CIVEX-utskottets sammanträde. Hon sade att ReK:s och dess ledamöters deltagande är viktigt för att skapa förutsättningar för framgång, öka konferensens genomslag och nå ut till medborgarna.

Europaparlamentsledamot Daniel Freund , medlem av parlamentets arbetsgrupp för konferensen om Europas framtid, förklarade att: ”Vi håller fortfarande på att diskutera exakt hur Europeiska regionkommittén ska företrädas i konferensen om EU:s framtid. Vid den allmänna planeringen av konferensen bör företrädare för den europeiska, nationella, regionala och lokala nivån höras. Vi är öppna för debatt och för att inbegripa lokala och regionala politiker i debatten.”

Senare samma dag antog Europaparlamentets AFCO-utskott ett betänkande om hur konferensen om Europas framtid bör utformas, inklusive rekommendationer om att ReK bör få delta i processen och till stöd för en permanent mekanism för dialog med medborgarna.

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Michałowo och dess invånare hedras med Paweł Adamowicz-priset för flyktinghjälpen vid gränsen till Belarus
Michałowo och dess invånare hedras med Paweł Adamowicz-priset för flyktinghjälpen vid gränsen till Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023