Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Officiell lansering av RegHub vid det europeiska toppmötet för regioner och städer i Bukarest  

RegHub-Bucharest.jpg 

Lyckad lansering av nätverket av regionala nav (RegHub) vid det 8:e toppmötet för regioner och städer i Bukarest den 15 mars 2019, under deltagande av ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz och ReK:s förste vice ordförande Markku Markkula samt navens politiska företrädare.

  • ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz välkomnade de många politiska företrädarna för nätverkets medlemsregioner. Han lovordade subsidiaritetetsarbetsgruppens arbete och framhöll regionernas och städernas unika och värdefulla erfarenheter av att genomföra EU:s politik samt att nätverket är ett instrument för att integrera dessa erfarenheter i EU:s beslutsfattande. Han bekräftade att han var övertygad om att nätverkets genomföranderapporter kommer att ha en reell inverkan på EU:s beslutsfattande.
  • I ett inspelat videomeddelande välkomnade kommissionens vice ordförande, Frans Timmermans, nätverkets lansering och uttryckte sin förhoppning om att nätverkets rapporter skulle kunna berika kommissionens konsekvensbedömningar och utvärderingar med förstahandsinformation och erfarenheter från dem som har till uppgift att genomföra EU-lagstiftningen i sitt dagliga arbete.
  • Peter Kaiser, delstatspresident i Kärnten (Österrike), påpekade att de regionala naven inte bara bör inrikta sitt arbete på EU-institutionerna utan proaktivt sätt närma sig samhället och medborgarna.
  • Catiuscia Marini, regionpresident i Umbrien (Italien), deltog också. Hon sade att projektet först och främst bör förbättra förhållandet mellan europeisk och regional lagstiftning, och därmed förbättra insatsernas effektivitet och ändamålsenlighet på lokal och regional nivå, till gagn för både näringslivet och medborgarna själva.
  • François Decoster, vice ordförande för regionen Hauts-de-France (Frankrike), betonade i sitt anförande den framträdande roll som medlemmarna i det regionala nätverket har att spela i den praktiska tillämpningen av principen om aktiv subsidiaritet, där de skulle kunna bidra med sina egna erfarenheter av att förbättra EU-lagstiftningen.
Dela :
 
Ytterligare information
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-OFFICIAL-LAUNCH.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-OFFICIAL-LAUNCH.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-OFFICIAL-LAUNCH.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-OFFICIAL-LAUNCH.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-OFFICIAL-LAUNCH.ASPX

RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
10.11.2022