Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
RegHub blir en del av den nya plattformen Fit for Future  

Den 11 maj beslutade Europeiska kommissionen att utöka Europeiska regionkommitténs roll i sin nya plattform Fit for Future (som är en del av Refit-programmet) och att göra RegHub till en officiell del av plattformen.

Plattformen Fit for Future är en expertgrupp på hög nivå som kommer att hjälpa kommissionen att förenkla gällande EU-lagstiftning, minska den administrativa bördan för medborgare och företag, samt se till att EU-lagstiftningen förblir framtidssäkrad.

Detta innebär ett stort steg framåt för RegHub, och utgör ett viktigt institutionellt erkännande av dess resultat under pilotfasen.

Denna bekräftelse av RegHub:s betydelse skulle inte ha varit möjlig utan engagemanget från de berörda aktörer som hittills har deltagit i våra samråd. Tack, och bra jobbat! 


Dela :