Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
RegHub blir en del av den nya plattformen Fit for Future  

Den 11 maj beslutade Europeiska kommissionen att utöka Europeiska regionkommitténs roll i sin nya plattform Fit for Future (som är en del av Refit-programmet) och att göra RegHub till en officiell del av plattformen.

Plattformen Fit for Future är en expertgrupp på hög nivå som kommer att hjälpa kommissionen att förenkla gällande EU-lagstiftning, minska den administrativa bördan för medborgare och företag, samt se till att EU-lagstiftningen förblir framtidssäkrad.

Detta innebär ett stort steg framåt för RegHub, och utgör ett viktigt institutionellt erkännande av dess resultat under pilotfasen.

Denna bekräftelse av RegHub:s betydelse skulle inte ha varit möjlig utan engagemanget från de berörda aktörer som hittills har deltagit i våra samråd. Tack, och bra jobbat! 


Dela :
 
Ytterligare information
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022