Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Det första RegHub-samrådet är igång!  


PictureNewsFirstConsultation.png 

Den 22 mars mottog alla 36 kontaktpunkter inom nätverket av regionala nav ett frågeformulär inför nätverkets första samråd via EU Survey. Ämnet är EU:s politik för offentlig upphandling, en mycket viktig fråga för Europas regioner och städer, och frågorna fokuserar på genomförandet av 2014 års direktiv om offentlig upphandling.

Nätverkets kontaktpunkter har nu till och med den 6 maj kl. 24.00 på sig att samla in synpunkter från sina berörda aktörer, sammanställa dem, fylla i frågeformuläret och skicka in det till sekretariatet för de regionala naven.

Vi kommer sedan att sammanställa all denna relevanta information och använda den för att utarbeta en ”genomföranderapport” om EU:s direktiv om offentlig upphandling från 2014.

När den slutgiltiga genomföranderapporten är klar kommer den att offentliggöras på denna webbplats. Under tiden kommer vi att hålla dig informerad om hur vårt arbete fortskrider.

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
10.11.2022