Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Samråd om gränsöverskridande hälso- och sjukvård pågår!  

Den 15 november 2019 fick alla kontaktpunkter inom nätverket av regionala nav ett frågeformulär för nätverkets samråd om gränsöverskridande hälso- och sjukvård via EU Survey.

Nätverkets kontaktpunkter har till och med den 13 januari 2020 kl. 24.00 på sig att samla in synpunkter från sina berörda aktörer, sammanställa dem, fylla i frågeformuläret och skicka in det till sekretariatet för de regionala naven.

Vi kommer sedan att sammanställa all denna relevanta information och använda den för att utarbeta vår ”genomföranderapport” om gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

​När den slutgiltiga genomföranderapporten är klar kommer den att offentliggöras på denna webbplats. Under tiden kommer vi att hålla dig informerad om hur vårt arbete fortskrider. ​


 

Dela :