Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Samråd om gränsöverskridande hälso- och sjukvård pågår!  

Den 15 november 2019 fick alla kontaktpunkter inom nätverket av regionala nav ett frågeformulär för nätverkets samråd om gränsöverskridande hälso- och sjukvård via EU Survey.

Nätverkets kontaktpunkter har till och med den 13 januari 2020 kl. 24.00 på sig att samla in synpunkter från sina berörda aktörer, sammanställa dem, fylla i frågeformuläret och skicka in det till sekretariatet för de regionala naven.

Vi kommer sedan att sammanställa all denna relevanta information och använda den för att utarbeta vår ”genomföranderapport” om gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

​När den slutgiltiga genomföranderapporten är klar kommer den att offentliggöras på denna webbplats. Under tiden kommer vi att hålla dig informerad om hur vårt arbete fortskrider. ​


 

Dela :
 
Ytterligare information
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023