Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Första enkäten klar!  

​De regionala naven har deltagit i den första nätverksenkäten om offentlig upphandling. De lämnade uttömmande svar på frågeformuläret efter att ha tagit kontakt med och intervjuat de nyckelaktörer som deltar i genomförandet av denna EU-strategi på lokal/regional nivå.

Resultaten håller för närvarande på att sammanställas i en genomföranderapport som snart kommer att offentliggöras!

Dela :