Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Regionala ledare genomför ett projekt med Europeiska kommissionen för att främja EU:s värden i skolorna  

Europeiska regionkommittén (ReK) och Europeiska kommissionen kommer att genomföra gemensamma projekt för att stödja undervisning om EU:s värden i skolorna, med hjälp av lokala och regionala myndigheter på frivillig basis. Under en plenardebatt med Margaritis Schinas, kommissionens vice ordförande med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil, betonade lokala och regionala ledare även att man inom utbildningssystemen fullt ut bör respektera och främja frihet, jämlikhet, tolerans och icke-diskriminering. De underströk också hur viktigt det är att lära sig om unionen, dess värden, kulturarv och mångfald, och att möjligheten att göra det måste erbjudas överallt, för alla EU-medborgare, i alla åldrar.

ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas tackade vice ordförande Margaritis Schinas för en mycket givande debatt om hur de europeiska värdena kan främjas genom utbildning och kultur, och sade: ”Det är vårt ansvar – både som föräldrar och ledare – att ge våra unga generationer de verktyg som de behöver för att förstå att EU har banat väg för den fred och enighet som råder. Det måste göras i dag om vi ska ha en framtid i morgon. Tillsammans med vice ordföranden och kommissionsledamot Mariya Gabriel vill kommittén inleda ett pilotprojekt för att främja våra gemensamma europeiska värden i skolorna. Projektet kommer att genomföras på frivillig basis och med full respekt för subsidiaritetsprincipen, och vi kommer att utnyttja det tillfälle som konferensen om Europas framtid ger oss.”

Margaritis Schinas , kommissionens vice ordförande med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil, framhöll: ”Vår europeiska livsstil har satts på prov både i och utanför Europeiska unionen. Det krävs att alla som värnar respekten för människans värdighet, i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämlikhet, höjer sina röster och agerar. Det gläder mig att kommissionen kommer att göra gemensam sak med Europeiska regionkommittén, och jag vill uppmana unionens kommuner och regioner att åta sig att utveckla våra europeiska skolor. Vi måste ge våra ungdomar vad de behöver för att förstå våra gemensamma värden, vår gemensamma historia, vårt kulturarv och betydelsen av mångfald och pluralism för vår europeiska livsstil.”

Anne Karjalainen (FI–PES), ordförande för ReK:s utskott för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (SEDEC) och ledamot av stadsfullmäktige i Kervo, påpekade: ”De värden som Europeiska unionen bygger på utgör kärnan i vår gemensamma europeiska identitet. Från dessa värden härrör alla de rättigheter som vi har genom vårt unionsmedborgarskap. Underlåtenhet att agera på EU-nivå när det gäller kränkningar av de europeiska värdena undergräver därmed det europeiska projektet. Våra värden bör försvaras och värnas på ett meningsfullt sätt inom alla utbildningssystem i EU och på alla utbildningsnivåer, från förskola till eftergymnasial utbildning och yrkesutbildning. I detta arbete kan Europeiska regionkommittén vara en stark partner.”

Under debatten uttryckte lokala och regionala företrädare också sin oro över den nya ungerska lagen enligt vilken hbtqi-innehåll riktat till minderåriga förbjuds. ReK kommer att anta sin ståndpunkt avseende kommissionens jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer i oktober. Utkastet till yttrande , som har utarbetats av Kate Feeney (IE–Renew), ledamot av Dún Laoghaire Rathdown County Council, antogs av SEDEC-utskottet i april. I utkastet till yttrande framhålls den allmänna sexualundervisningens roll i kampen mot stereotyper och diskriminering och främjandet av mångfald.

Mer information:

I den gemensamma handlingsplan som ReK och kommissionsledamot Mariya Gabriels avdelningar undertecknade i november 2020 fastställs ett mål om att gemensamt främja EU:s värden, identiteter och medborgarskap genom utbildning och kultur på lokal och regional nivå. I praktiken skulle detta kunna innebära att man tar fram innovativa undervisningsmaterial om europeiska värden och europeisk mångfald, lanserar utbildningskampanjer eller upprättar nätverk av lokala och regionala myndigheter.

År 2018 antog ReK yttrandet ”Stärka den europeiska identiteten genom utbildning och kultur” (föredragande Tanya Hristova, BG–EPP). I yttrandet rekommenderas att språkinlärning främjas från en tidig ålder och att elever bekantas med Europas gemensamma kulturarv och historia och med den europeiska integrationsprocessen.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023